Kompaniýanyň tanyşdyryşy
hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2007-nji ýylda döredilen “Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.” adam saglygy we gözellik pudagy üçin çig mal importyna we eksportyna bagyşlanan söwda kompaniýasydyr.Kompaniýa işjeň maddalaryň, agyr metallaryň, mikroorganizmleriň, pestisidleriň galyndylarynyň we ş.m. hiline gözegçilik edip biler we müşderiler üçin täze önümleriň emele gelmegini we ösdürilmegini goldap biler.Häzirki wagtda bu kompaniýa içerki çig mal bilen üpjün edijileriň köpüsi bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy we önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

Kompaniýanyň kärleri

Kompaniýa ISO22000 Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy, ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, OHSMS18001 hünär saglygy howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy we natriý gialuronat önümleri Koşer tarapyndan tassyklanan we Halal tarapyndan tassyklanan.

 • 1 (3)
 • 1 (4)
 • 1 (2)
 • 1 (5)
 • 1 (6)
 • 1 (7)
 • 1 (8)
 • 1 (9)
 • 1 (10)
 • 1 (1)
 • 1 (11)
 • 1 (13)
 • 1 (12)

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.