Satyn alyş bölümi

Satyn alyş bölümi

Satyn alyş bölümi

18-Satyn alyş bölümi

Satyn alyş edarasy hökmünde, 20 ýyla golaý hünär bilimi we çig mal amallary tejribesi bolan, müşderileriň talaplaryna laýyk gelýän ýerli çig mallary üns bilen satyn almaga we dürli ýurtlardan müşderilere ýokary hilli hyzmatlary bermäge borçlanýarys.

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.