Sodium Hyaluronate home-mobile
Natriý gialuronat

Sowuga üns beriň

Iýmitlenmek we kosmetika pudagy üçin natriý gialuronaty öndürmekde dünýäde öňdebaryjylardan biri.

About Us
About Us

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

Meşhur dünýä taryhy we medeni şäherde - Konfusiýanyň dogduk şäheri bolan Şandong welaýatynyň Kufu şäherinde ýerleşýän “Focusfreda” natriý gialuronaty öndürýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Meýdany 50,000 m-den gowrak bolan bu kompaniýa2Jemi 140 million RMB maýa goýumynda, “Focusfreda” -da natriý gialuronat, şeýle hem ösen önümçilik we synag enjamlary üçin hünärmen gözleg we önümçilik toparlary bar.Highokary hilli natriý gialuronatymyz kosmetika, iýmitleniş we saglygy goraýyş önümlerinde giňden ulanylýar.

Has köp
Products
Productsproduct_bgProducts

01

HYASKIN® KOSMETIK GRADE SODIUM GYALURONAT - TABYK MOISTURIZING FOKTORY

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiliginde giňden ulanyldy.Agzyň natriý gialuronaty bedende gialuron turşusynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, tekiz, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.Dodakly natriý gialuronat adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.

Has köp

02

HYAFOOD® IOMIT GRADE SODIUM GYALURONAT - SAGLYK MOISTURIZING FABRIKI

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiliginde giňden ulanyldy.Agzyň natriý gialuronaty bedende gialuron turşusynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, tekiz, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.Dodakly natriý gialuronat adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.

Has köp

03

Tebigy ösümlik önümlerinden Treme-HA gialuron turşusy

Treme-HA®, Tremelladan alnan ýokary netijelilik nemlendiriji ösümlik görnüşidir, oňat antioksidasiýa we nemlendiriji häsiýetlere eýe.Suwda ereýän polimeriň bir görnüşi, ortaça molekulýar agramy bir million Da-dan ýokary, molekulýar gurluşyň oňurgasy alfa (1-3) -glikosidiki baglanyşyk düzümi we glýukuron turşusy bilen şahalanan zynjyrdyr.ksiloza we fukoza we ş.m., işjeň bölegi alfa (1-3) -mannanyň umumy gurluş bölegi

Has köp

04

HA PRO® ACETYLAT EDILEN SODIUM GYALURONATY

Natriý gialuronatyň gidroksil toparlarynyň bir bölegini himiki reaksiýa arkaly asetil toparlaryna bölüp, natriý asetilleşdirilen gialuronat, şonuň üçin goşa nemlendiriji, antioksidant, çişmä garşy, keratin barýerini bejermek we deriniň çeýeligini gowulandyrmak we beýleki gidrofilizasiýa we lipofilizasiýa eýe. biologiki taýdan işjeň funksiýalar.Deriniň guraklygyny we gödekligini has gowulaşdyryp, derini ýumşak we elastik edip biler we gündelik kosmetika önümlerinde giňden ulanylyp bilner.

Has köp
Kosmetiki çig mal Iýmit / saglygy goraýyş önümi çig mal Custöriteleşdirilen çig mal Innowasiýa önümi
News center

Iň soňky habarlar

Has köp
The origin of hyaluronic acid skin care products

2021-10-12

Gialuron turşusynyň gelip çykyşy ...

Gialuron kislotasy ilki Meýer (Kolumbiýa uniwersitetiniň oftalmologiýa professory) we ş.m. tarapyndan izolirlenen kislotaly mukopolisakariddir.1934-nji ýylda iriňli bedeninden. 1. Adamlar haçan tapdylar ...

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Tel Telefon

0086-537-3198506

Address Salgysy

Speokary tizlikli demir ýoluň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Email E-poçta iberiň

code