Saglyk önümleri we kosmetika maddalary telefon banner

Fokushem söwda

Saglyk önümleri we kosmetika önümleri üçin çig mal importyna we eksportyna bagyşlanan söwda kompaniýasy.

Biz hakda
erkekler

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2007-nji ýylda döredilen “Qufu Focuschem Trading Co., Ltd.” adam saglygy we gözellik pudagy üçin çig mal importyna we eksportyna bagyşlanan söwda kompaniýasydyr.Kompaniýa işjeň maddalaryň, agyr metallaryň, mikroorganizmleriň, pestisidleriň galyndylarynyň we ş.m. hiline gözegçilik edip biler we müşderiler üçin täze önümleriň emele gelmegini we ösdürilmegini goldap biler.Häzirki wagtda bu kompaniýa içerki çig mal bilen üpjün edijileriň köpüsi bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy we önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

Önümler
Önümlerönüm_bgÖnümler

01

HYASKIN® KOSMETIK GRADE SODIUM GYALURONAT
TABYK MOISTURIZING FOKTORY

Programma aralygy—— Derini bejermek önümleri: krem, losyon, makiýa water suwy, düýp, jel, maska ​​we ş.m. Arassalaýjy önümler: ýüz arassalaýjy, hammam losyony we ş.m. Saç üpjünçiligi: Şampun, Saç Kondisioneri, Saç Jeneratory, Saç Gel, we ş.m. Dozany maslahat beriň: 0,1% -1%

Has köp

02

HYAFOOD® IOMIT GRADE SODIUM GYALURONAT
SAGLYK DÜZGÜN Zawody

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiligi pudagynda giňden ulanyldy.Agyz natriý gialuronat bedende gialuron kislotasynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.

Has köp

03

Kosmetika we iýmit derejesi üçin Tremella Fuciformis Polisakarid
Ösümligiň täze görnüşi, tremelladan alnan ýokary netijelilik nemlendiriji

Treme-HA® & Treme-max® gowy okislenme we nemlendiriji häsiýetlere eýedir.lt suwda erän polimeriň bir görnüşidir, ortaça molekulýar agramy 1 million Da-dan geçýär. Çeşmeden tremella polisakaridiniň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin öz tremella ekiş bazamyz bar.

Has köp
Kosmetiki çig mal Iýmit / saglygy goraýyş önümi çig mal Custöriteleşdirilen çig mal Innowasiýa önümi
Habar merkezi

Iň soňky habarlar

Has köp
“Focusfreda” milli i ...

2023-09-18

Fokusfreda üstünlikli obt ...

Recentlyakynda, “Focusfreda” “Astaxanthin gialuron kislotasy Ester we Mikelleri taýýarlamak usuly we ulanylyşy” atly täze milli patentlenen tehnologiýa üstünlikli ygtyýar berdi.Bu patentiň üstünlikli tassyklanmagy, üznüksiz innowasiýalarymyzy we R&D capabili ...

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.