HYAFOOD® FOOD GRADE SODIUM HYALURONATE–HEALTHY MOISTURIZING FACTOR
HYAFOOD® FOOD GRADE SODIUM HYALURONATE–HEALTHY MOISTURIZING FACTOR Featured Image

HYAFOOD® IOMIT GRADE SODIUM GYALURONAT - SAGLYK MOISTURIZING FABRIKI

Gysga düşündiriş:

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiliginde giňden ulanyldy.Agzyň natriý gialuronaty bedende gialuron turşusynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, tekiz, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.Dodakly natriý gialuronat adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.

Haryt bilen tanyşlyk

Natriý gialuronat ABŞ-da we EUB-de iýmit önümçiliginde giňden ulanyldy.Agzyň natriý gialuronaty bedende gialuron turşusynyň derejesini goldap biler.Hyafood® siňdirilip we siňdirilip bilner;derini çygly, tekiz, ýumşak we elastik etmek;garramagy gijikdirmek we artritiň we beýniniň atrofiýasynyň ýüze çykmagynyň öňüni almak.Dodakly natriý gialuronat adamlara doly güýç we ýaşlyk güýjüne kömek edip biler.

Haryt aýratynlyklary

Önümiň ady Natriý gialuronat iýmit derejesi
Önümiň beýany Ak ýa-da ak diýen ýaly, gaty gigrokopiki poroşok ýa-da süýümli agregat
Önümiň peýdalary Skinüzüň derisiniň saglygyny ýokarlandyrýar, deriniň çyglylygyny we antioksidantlary ýokarlandyrýar ;

Bogunlary ýaglamak results Netijeler gialuron turşusynyň we peptidleriň we glikopeptidleriň bardygyny görkezdi

sinowial suwuklyk çalgyda möhüm rol oýnaýar ;

Adam dokumalarynyň we organlarynyň garramagyny we işiniň peselmegini gijikdirmek

gialuron turşusy.

Önümiň spesifikasiýasy

Çözüw

Iş ýüzünde suwda az ereýär ýa-da erär
asetonda we suwsuz etanda eräp bilmeýär

Identifikasiýa

A.Frafred siňdiriş spektrofotometri

B.Natriniň reaksiýasyny berýär

Natriý gialuronat

≥ 95%

Çözüwiň görnüşi

A600nm≤ 0.01

Nuklein kislotalary

A260nm≤ 0.5

pH (0,5% ak., 25 ℃)

5.0-8.5

Molekulýar agram

3000-3,000,000 Da

Içki ýapyşyk

0.19-40.6dL / g

Belok

≤0.1%

Guramagy ýitirmek

≤10.0%

Hloridler

≤ 0,5%

Demir

≤ 80ppm

TAMC

≤100CFU / g

Escherichia coli

Ativearamaz / g

Salmonella

Ativearamaz / g

Saklamak şertleri Şemalladylýan, gurak ýerde, ýerden we diwardan uzakda saklaň we zäherli, zyýanly, ysly, üýtgäp durýan we poslaýjy zatlar bilen garylmaň.
Gaplamak

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Ýaramlylyk möhleti 36 aý (açylmadyk gaplama)

 

Natriý gialuronat iýmit derejesiniň maslahat berilýän goşundylary

Natriý gialuronat (Oligo molekulýar agramy 3000-10000 dalton)

Esasy önümler: Poroşok, granulalar, ýumşak gaplar, kapsulalar, planşetler, suwuk içgi , süýt önümleri we ş.m.

Natriý gialuronat (pes molekulýar agram 10000-200000 dalton)

Esasy önümler: Poroşok, granulalar, kapsulalar, planşetler, suwuk içgi, süýt önümleri

Natriý gialuronat (Orta molekulanyň agramy 0,2-1,6 million dalton)

Esasy önümler: Kapsulalar, ýumşak gaplar, çeýnelýän planşetler, süýt önümleri

Natriý gialuronat (Molekulanyň ýokary agramy 1,6 million daltondan gowrak)

Esasy önümler iry Süýt önümleri

Bellik:

Aboveokardaky önümleriň ulanylyş gerimi diňe bir teklip bolup, ulanyljakdygyna ýa-da hakyky goşma mukdaryna görä sazlanmaly däldigine göz ýetirýär.

 

1
2

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Tel Telefon

0086-537-3198506

Address Salgysy

Speokary tizlikli demir ýoluň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Email E-poçta iberiň

code