OEM/ODM

OEM / ODM

“Focusfreda” “Hil birinji ýerde durýar” we “Müşderä gönükdirilen” ýörelgesi bilen önümçilikde we amallarda gözleg we täzelikleri dowam etdirýär we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana öwrüldi.

FILOSOFI .A

pelsepämiz

“Shandong Focusfreda Biotech Co., Ltd.”Hytaýda professional şertnama öndürijisidir.Dünýä müşderileri üçin kapsulalary, ýumşak önümleri, planşetleri, poroşoklary, suwuklygy we granulalary öz içine alýan köp sanly iýmit goşundylaryny taýýarlamaga bagyşlanýarys.Giňişleýin bir nokatly hyzmat hödürlenip bilner.Professional formulasiýa goldawlaryny, dürli dozalary, ýöriteleşdirilen gaplamalary we bizden gyssagly reaksiýalary alyp bilersiňiz.Gaty berk gözegçilik ulgamy we seresaplylyk bilen önümleriňiziň hiline doly gözegçilik etmäge kömek edýäris.

p
s

HYZMATLAR

Bir nokatly hyzmat

1.Maksady

“Focusfreda” ýokary hilli köp mukdarda we ýöriteleşdirilen iýmit goşundylary we tebigy saglyk önümleri üçin ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahalary we pudakda iň oňat öňdebaryjy önümler bilen bir hatarda hyzmat edip biler, iň gowy synp önümlerini döretmäge kömek eder. Gözlemek.

2. Gözleg we ösüş

Önümimizi ösdürmek boýunça hünärmenlerimiz, formulýatorlar, analitik himikler we marketing hünärmenleri iýmit goşundylarynyň we saglygy goraýyş pudagynyň ähli taraplaryna berk düşünýärler.Tamamlanan formulaňyz bolsun ýa-da diňe bir pikiriňiz bar bolsa, size goldaw bereris!

3.Hil barlagy

Hiliň we howpsuzlygyň iň ýokary ülňülerini kepillendirýäris.Productshli önümlerimiz degişli ISO - NSF ülňülerine öndürilýär we kepillendirilýär, BRC tassyklanylýar we degişli synag we sertifikat bilen iň abraýly OEM-den gelýär.

ÖNÜMLER

Önüm merkezi

Laboratoriýamyz we gözleg işlerimiz, täze önümleri ösdürmekde öňdebaryjy tehnologiýa we üznüksiz ylham bilen size goldaw berer.Adamyň saglygyna we gözelligine bolan höwesimiz we söýgimiz bilen size janly önümler setirini hödürläris we önümleriňizi satmagyň artykmaçlyklaryny artdyrarys.

new_img

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Tel Telefon

0086-537-3198506

Address Salgysy

Speokary tizlikli demir ýoluň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Email E-poçta iberiň

code