Biz bilen habarlaşyň

Hyzmatdaşlyk bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize habar iberiň ýa-da aşakdaky usullary ulanyp habarlaşyň.

Aragatnaşyk maglumatlaryňyz.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
01
Tel 0086-537-4438002
02
E-poçta iberiň sales@focuschem.com
03
Salgysy Speokary tizlikli demir ýolunyň täze ykdysady ösüş zolagy, Kufu, Jining, Şandong

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.