Kärler

Kärler

“Focusfreda” ISO22000 Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy, ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, OHSAS18001 hünär saglygy howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy we önümlerimiz Koşer tarapyndan tassyklanan we Halal tarapyndan tassyklanan.Mundan başga-da, EUB Ecocert we Cosmos Organiki şahadatnamasyny we REACH boşadylyşyny aldyk.

“Focusfreda” “Hil birinji ýerde durýar” we “Müşderä gönükdirilen” ýörelgesi bilen önümçilikde we amallarda gözlegleri we täzelikleri dowam etdirýär we ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän giňişleýin kärhana öwrüldi.Win-win / all-win netijelerini gözlemek we bilelikde adam ömri üçin has ajaýyp geljegi döretmek üçin içerde we daşary ýurtdaky ähli gatlaklar bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys.

5

Sorag

Saglygyňyzy we gözellik formulalaryňyzy düzmek üçin iň oňat maddalary gözleýärsiňizmi?Aragatnaşygyňyzy aşakda goýuň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Tejribeli toparymyz derrew ýöriteleşdirilen gözleg çözgütleri bilen üpjün eder.